BA ELECTRONICS

Nhà phân phối độc quyền sản phẩm karaoke chuyên nghiệp
 và 

MIXER KARAOKE BN AUDIO PA 298K
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 3500
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 9999 II TIẾNG ANH
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 9999 II TIẾNG VIỆT
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 1300
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 1100 II
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 1100
AMPLY KARAOKE BN AUDIO PA 1090 & PA 1090 II
Chính sách bảo hành
chinh sach bao hanh